Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia „Ochrona Radiologiczna Pacjenta”. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie badań i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego wynika z art. 33 c ust. 5 ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. 2012, poz. 264, z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy również lekarzy stomatologów, obsługujących aparaty rtg. Obejmuje on ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu potwierdzonego uzyskaniem certyfikatu, wydanego na okres 5 lat.

Szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej lub na odległość. W przypadku szkoleń stacjonarnych prosimy o kontakt telefoniczny: 12 6628332.
Szkolenie oraz egzamin odbywają się przy minimum 10 zgłoszonych uczestnikach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie:

  • kserokopii dowodu osobistego lub paszportu
  • wniosku o dopuszczenie do egzaminu [pobierz]
  • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych [pobierz]
  • dokonanie opłaty za egzamin w wysokości 140 zł

powrót

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie bez ponoszenia kosztów jest możliwa na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu

W hotelach w pobliżu Instytutu Fizyki Jądrowej PAN można indywidualnie rezerwować sobie noclegi:


Współpracujemy z: