Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Zgodnie z Art. 33n. ust. 1 Prawa Atomowego (Dz.U. 2019 poz.1792) osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, są obowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.
Dzięki odbyciu szkolenia organizowanego przez IFJ PAN w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu otrzymują Państwo 20 punktów szkoleniowych co jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku, o którym mowa w Art. 33n ust. 1 Prawa Atomowego.

Szkolenie przeprowadzane jest według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U. 2020 poz. 390) i obejmuje specjalności:

 1. LR – lekarze radiolodzy;
 2. LMN – lekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur;
 3. LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur;
 4. LIX – lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego lub nadzorujący wykonywanie takich procedur;
 5. LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur,
 6. FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne:
  • - FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej,
  • - FT-2 radioterapii,
  • - FT-3 medycyny nuklearnej;
 7. PMN – pielęgniarki uczestniczące w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej;
 8. LRT – lekarze wykonujący procedury z zakresu radioterapii lub nadzorujący wykonywanie takich procedur.

Szkolenie oraz egzamin odbywają się przy minimum 10 zgłoszonych uczestnikach.

powrót

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie bez ponoszenia kosztów jest możliwa na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu

W hotelach w pobliżu Instytutu Fizyki Jądrowej PAN można indywidualnie rezerwować sobie noclegi:


Współpracujemy z: