Oferujemy

Specjalistyczne Szkolenia

stacjonarne w zakresie:

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Wszystkie rodzaje szkoleń: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT-1, FT-2, FT-3, PMN, LRT

Wpis do Rejestru Głównego Inspektoratu Sanitarnego: pozycja nr 42

szczegóły

Inspektor Ochrony Radiologicznej

w jednostkach ochrony zdrowia

Szkolenia typu: R, S

Wpis do Rejestru Głównego Inspektoratu Sanitarnego: pozycja nr 44

szczegóły

Zapraszamy

do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów organizowanych przez Centrum Szkoleń Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

60 letnia działalność Instytutu Fizyki Jądrowej (IFJ PAN) na naukowej mapie naszego miasta stanowi gwarancję profesjonalności, jakości i rzetelności.

Budynek IFJ PAN

Zapewniamy

 • profesjonalny, wysoki poziom wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych IFJ PAN
 • materiały szkoleniowe
 • egzamin końcowy
 • certyfikaty zdania egzaminu

Oferujemy

 • najwyższą jakość usług
 • konkurencyjne ceny
 • multimedialne sale wykładowe
 • przerwy kawowe w trakcie zajęć
 • możliwość zwiedzenia
  laboratoriów naukowych IFJ PAN (LADIS i LER) oraz Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB)

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie bez ponoszenia kosztów jest możliwa na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu

W hotelach w pobliżu Instytutu Fizyki Jądrowej PAN można indywidualnie rezerwować sobie noclegi:


Współpracujemy z: